Communicatie
is alles
Laat uw stem spreken

Logopediepraktijk Dialoog Valkenswaard helpt

Logopediepraktijk Dialoog Valkenswaard is een dynamische all-round praktijk die zich gespecialiseerd heeft in pre-verbale logopedie, stemtherapie, stotteren en OMFT. We onderzoeken, adviseren en behandelen mensen met een spraakstoornis, taalproblemen of stemklachten. Daarnaast vallen problemen met slikken en problemen met de ademhaling binnen het vakgebied van de logopedist. Bij Logopediepraktijk Dialoog Valkenswaard werken we samen met u aan het verbeteren van u persoonlijke communicatie. 

De visie van onze logopedisten

We zijn een jonge en dynamische logopediepraktijk. We bieden allround logopedische zorg op maat vanuit een holistische mensvisie. Iedere hulpvraag is uniek, want iedere mens is uniek. Door in dialoog te treden en te blijven met de cliënt en zijn omgeving, proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke hulpvraag. We zoeken samen naar manieren waarop de cliënten hun persoonlijke communicatie optimaal kunnen ontwikkelen. Zo kunnen ze, binnen hun eigen mogelijkheden, zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij.

Ons team

eetproblemen, drinkproblemen, jonge kinderen, preverbaal, pre-verbaal, OMFT, niet tot nauwelijks sprekende kinderen, communicatieve taaltherapie
Astrid Martens

Logopedist
Pre-verbaal logopedist

Ik ben als logopedist afgestudeerd in 2011 aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Daarna ben ik meteen aan de slag gegaan als logopedist in de vrije vestiging, maar ook in het cluster 2 onderwijs op de Taalbrug te Eindhoven. Die 2 banen combineren bleek lastig waardoor ik ervoor heb gekozen alleen nog maar in de vrije vestiging te werken.
Sinds juni 2014 ben ik samen met Lindy Sevens praktijkhouder van Logopediepraktijk Dialoog Valkenswaard. Ik heb de afgelopen periode verscheidene cursussen gevolgd om me voornamelijk te specialiseren op het jonge kind met uiteenlopende hulpvragen. Sinds januari 2017 ben ik ook geregistreerd pre- verbaal logopedist en behandel ik eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen.
Om de kwaliteit van de logopedische zorg te kunnen waarborgen, ben ik ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici, neem ik deel aan een kwaliteitskring, ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en volg ik bij- en nascholingen/workshops. 

 • Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (basis- en verdiepingscursus + workshop cervicale auscultatie)
 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen die niet of nauwelijks spreken
 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar
 • Denkstimulerende Gespreksmethodiek volgens Marion Blank
 • OMFT -  Logopedie en tandheelkunde (oro-myofunctione therapie)
 • Metaphon (+ basisprincipes Hodson & Paden)
 • VAKT-fun ( automatisering van klank-teken-koppeling)
 • Deelname aan workshops en symposia
a.martens@logopedievalkenswaard.nl
+31 6 - 2270 2274

logopediepraktijk Valkenswaard; stemtherapie, stemtherapeut, stotter, stottertherapeut, MFL, manuele facilitatie, globus, propgevoel
Lindy Sevens

Logopedist
Stemtherapeut
Stottertherapeut

Ik ben als logopedist afgestudeerd in 2012 aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen. Daarvoor was ik werkzaam als verpleegkundige in een grote zorginstelling voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Sinds 2012 ben ik werkzaam binnen de vrije vestiging en sinds 2014 ben ik samen met Astrid Martens praktijkhouder van Logopediepraktijk Dialoog Valkenswaard. Ik behandel zowel kinderen als volwassenen en geef indien nodig
behandelingen aan huis. Ik heb me de afgelopen periode vooral gespecialiseerd in stemklachten, globusklachten en stotteren. Om de kwaliteit van de logopedische zorg te kunnen waarborgen, ben ik ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici, neem ik deel aan een kwaliteitskring, ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en volg ik bij- en nascholingen/workshops.

 • Manuele facilitatie van de larynx
 • Psychogene stem- en spraakstoornissen
 • Stemtherapie voor beroepssprekers
 • Complete Vocal Thechnique in de logopedische behandeling
 • Estill Voice Training voor logopedisten
 • LaxVox
 • Cranio-mandibulaire dysfuncties (kaakgewricht)
 • OMFT - Logopedie en tandheelkunde (oro-myofunctionele therapie)
 • Mindfulness in de logopedie
 • European Clinical Specialization in Fluency Disorders
 • Deelname aan workshops en symposial.sevens@logopedievalkenswaard.nl
+31 6 - 1897 7797

Logopedie kan helpen bij problemen en stoornissen rond:

Stem

Wij begeleiden u bij het zoeken naar manieren om zo goed mogelijk voor uw stem te zorgen en om uw stem zo goed mogelijk te laten klinken.

 

Bij problemen met uw stem kunt u denken aan:

 • Stembandknobbels
 • Heesheid
 • Zwakkere stem
 • Beroepen met hoge stembelasting

Spraak

Voor de spraak (articulatie) zijn stem, tong, lippen, kaken, gehemelte en adem essentieel. Om te kunnen spreken moeten wel 100 spieren goed kunnen samenwerken. Een goede uitspraak is belangrijk voor een goede verstaanbaarheid. 

 

Bij problemen met de spraak kunt u denken aan:

 • Slissen
 • Spraakontwikkelingsstoornis
 • Verbale dyspraxie
 • Algemene articulatiestoornissen
 • Dysartrie
 • Schisis
 • Nasaliteit
 • Onvloeiendheden zoals stotteren en broddelen

 

Taal

Door taal kunnen we onze gedachten, gevoelens en wensen kenbaar maken en met elkaar communiceren. Voor ieder mens is taal dus een cruciaal hulpmiddel. Wanneer iemand problemen heeft met taal, staat dit een goede communicatie in de weg. Werken aan taal is dus werken aan een betere communicatie.

Bij problemen met taal kunt u denken aan:

 • Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij kinderen
 • Afasie
 • Meertaligheid
 • Fonetisch bewustzijn
 • Auditieve vaardigheden

Adem

Gemiddeld ademen we 12 keer per minuut. Zo gebruiken we ongeveer 8000 liter lucht per dag. Om te ademen werken de borstkas, de luchtpijp, de longen en de adem- en buikspieren constant samen.

 

Bij problemen met ademen kunt u denken aan:

 • Verkeerde spreekadem
 • Hyperventilatie
 • Stemproblemen
 • Longproblemen
 • Mondademhaling

Slikken

We slikken ongeveer 2000 keer per dag. Bij het kauwen en slikken gebruiken we veel verschillende spieren. Een groot deel van het slikproces is een reflex. We slikken bewust tijdens het eten en drinken, maar het doorslikken van speeksel doen we onbewust.

Bij problemen met het slikken kunt u denken aan:

 • Foutieve slik (met de tong tegen of tussen de tanden)
 • Moeite met eten en drinken

Afwijkende mondgewoontes

Afwijkende mondgewoontes zijn gewoontes die (meestal) negatieve gevolgen hebben op de stand van de tanden, de ontwikkeling van de kaken en het gehemelte, het spreken, het gehoor en de algehele gezondheid.

Bij afwijkende mondgewoontes kunt u denken aan:

 • Duim-, vinger- en speenzuigen
 • Mondademhaling / openmondgedrag
 • Foutieve slik (met de tong tegen of tussen de tanden)
 • Liplikken

We hanteren onder meer de volgende behandelmethodes

 • Oro-myofunctionele therapie
 • Manuele facilitatie van de larynx
 • Lax Vox
 • Complete Vocal Technique
 • Hodson & Paden
 • Metaphon
 • VAT-principes
 • KIDS en mini-KIDS
 • Restart-DCM werkwijze
 • Lidcombe program
 • ReAttach-therapie
 • Denkgestimuleerde Gespreksmethodieken

Kwaliteit

We hechten veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid. In Logopediepraktijk Dialoog werken we daarom geheel volgens de beroepscode voor logopedisten van de  Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. De logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. We zijn lid van minimaal één kwaliteitskring voor logopedisten. We zijn allround opgeleid en volgen regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie.

Logopedie Valkenswaard, logopediepraktijk Valkenswaard
Logopedie Valkenswaard, logopediepraktijk Valkenswaard