Communicatie
is alles
Laat uw stem spreken

Logopediepraktijk Dialoog Valkenswaard helpt

Logopedie is veel breder dan spraakles. We onderzoeken, adviseren en behandelen mensen met een spraakstoornis, taalproblemen of stemklachten. Daarnaast vallen afwijkende mondgewoonten, problemen met het slikken en problemen met de ademhaling binnen het vakgebied van de logopedist. Onze spraak, taal en stem zijn belangrijk om te kunnen vertellen wat ons bezighoudt of dwarszit, om vragen te stellen en om waardevolle sociale contacten te leggen en te onderhouden. Hierdoor voelen we ons verbonden met onze omgeving. Bij Logopediepraktijk Dialoog Valkenswaard werken we samen met u aan het verbeteren van uw persoonlijke communicatie. 

De visie van onze logopedisten

We zijn een jonge en dynamische logopediepraktijk. We bieden allround logopedische zorg op maat vanuit een holistische mensvisie. Iedere hulpvraag is uniek, want iedere mens is uniek. Door in dialoog te treden en te blijven met de cliënt en zijn omgeving, proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke hulpvraag. We zoeken samen naar manieren waarop de cliënten hun persoonlijke communicatie optimaal kunnen ontwikkelen. Zo kunnen ze, binnen hun eigen mogelijkheden, zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij.

Ons team

Astrid Martens

Ik ben als logopedist afgestudeerd in 2011 aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. In 2011 ben ik werkzaam geweest in de vrije vestiging maar ook in het cluster 2 onderwijs op de Taalbrug te Eindhoven. Sinds september 2012 werk ik alleen nog maar in de vrije vestiging omdat het combineren erg lastig bleek te zijn. Sinds juni 2014 ben ik samen met Lindy Sevens praktijkhouder van Logopediepraktijk Dialoog Valkenswaard. Ik behandel op dit moment alleen maar kinderen met uiteenlopende hulpvragen. Naast het behandelen van kinderen ben ik ook bezig met het blijven verbeteren van de kwaliteit van de praktijk, het deelnemen aan kwaliteitskringen en het volgen van bij- en nascholing.

 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen die niet of nauwelijks spreken
 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar
 • Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (basis en verdieping) 
 • OMFT – Logopedie en tandheelkunde (oro-myofunctionele therapie)
 • VAKT-fun (automatisering van klank-teken-koppeling)
 • Metaphon (+ basisprincipes Hodson & Paden)
 • Doelgericht en SMART werken
 • Directe toegankelijkheid Logopedie
 • Deelname aan workshops en symposiaNiet aanwezig op donderdag
a.martens@logopedievalkenswaard.nl
+31 6 - 2270 2274

logopediepraktijk Valkenswaard; stemtherapie, stemtherapeut
Lindy Sevens

Ik ben als logopedist afgestudeerd in 2012 aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen. Daarvoor was ik werkzaam als verpleegkundige in een grote zorginstelling voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Sinds 2012 ben ik werkzaam binnen de vrije vestiging en sinds 2014 ben ik samen met Astrid Martens praktijkhouder van Logopediepraktijk Dialoog Valkenswaard. Ik behandel zowel kinderen als volwassenen en geef indien nodig behandelingen aan huis. Ik ben logopedist van het project NAH Dagbehandeling 1e lijn, regio Valkenswaard. Ik vind het belangrijk om mijn vakkennis te blijven vergroten. Daarom volg ik zeer regelmatig bij- en nascholingen.

 • Manuele facilitatie van de larynx
 • Psychogene stem- en spraakstoornissen
 • Stemtherapie voor beroepssprekers
 • Complete Vocal Thechnique in de logopedische behandeling
 • Estill Voice Training voor logopedisten
 • LaxVox
 • Cranio-mandibulaire dysfuncties (kaakgewricht)
 • OMFT - Logopedie en tandheelkunde (oro-myofunctionele therapie)
 • Mindfulness in de logopedie
 • Directe toegankelijkheid Logopedie
 • Doelgericht en SMART werken
 • Deelname aan workshops en symposia


Niet aanwezig op woensdag
l.sevens@logopedievalkenswaard.nl
+31 6 - 1897 7797

Logopedie kan helpen bij problemen en stoornissen rond:

Stem

Wij begeleiden u bij het zoeken naar manieren om zo goed mogelijk voor uw stem te zorgen en om uw stem zo goed mogelijk te laten klinken.

 

Bij problemen met uw stem kunt u denken aan:

 • Stembandknobbels
 • Heesheid
 • Zwakkere stem
 • Beroepen met hoge stembelasting

Spraak

Voor de spraak (articulatie) zijn stem, tong, lippen, kaken, gehemelte en adem essentieel. Om te kunnen spreken moeten wel 100 spieren goed kunnen samenwerken. Een goede uitspraak is belangrijk voor een goede verstaanbaarheid. 

 

Bij problemen met de spraak kunt u denken aan:

 • Slissen
 • Spraakontwikkelingsstoornis
 • Verbale dyspraxie
 • Algemene articulatiestoornissen
 • Dysartrie
 • Schisis
 • Nasaliteit
 • Onvloeiendheden zoals stotteren en broddelen

 

Taal

Door taal kunnen we onze gedachten, gevoelens en wensen kenbaar maken en met elkaar communiceren. Voor ieder mens is taal dus een cruciaal hulpmiddel. Wanneer iemand problemen heeft met taal, staat dit een goede communicatie in de weg. Werken aan taal is dus werken aan een betere communicatie.

Bij problemen met taal kunt u denken aan:

 • Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij kinderen
 • Afasie
 • Meertaligheid
 • Fonetisch bewustzijn
 • Auditieve vaardigheden

Adem

Gemiddeld ademen we 12 keer per minuut. Zo gebruiken we ongeveer 8000 liter lucht per dag. Om te ademen werken de borstkas, de luchtpijp, de longen en de adem- en buikspieren constant samen.

 

Bij problemen met ademen kunt u denken aan:

 • Verkeerde spreekadem
 • Hyperventilatie
 • Stemproblemen
 • Longproblemen
 • Mondademhaling

Slikken

We slikken ongeveer 2000 keer per dag. Bij het kauwen en slikken gebruiken we veel verschillende spieren. Een groot deel van het slikproces is een reflex. We slikken bewust tijdens het eten en drinken, maar het doorslikken van speeksel doen we onbewust.

Bij problemen met het slikken kunt u denken aan:

 • Foutieve slik (met de tong tegen of tussen de tanden)
 • Moeite met eten en drinken

Afwijkende mondgewoontes

Afwijkende mondgewoontes zijn gewoontes die (meestal) negatieve gevolgen hebben op de stand van de tanden, de ontwikkeling van de kaken en het gehemelte, het spreken, het gehoor en de algehele gezondheid.

Bij afwijkende mondgewoontes kunt u denken aan:

 • Duim-, vinger- en speenzuigen
 • Mondademhaling / openmondgedrag
 • Foutieve slik (met de tong tegen of tussen de tanden)
 • Liplikken

We hanteren onder meer de volgende behandelmethodes

 • Oro-myofunctionele Therapie
 • Manuele larynx facilitatie
 • Lax Vox
 • Complete Vocal Technique
 • Stemtherapie voor beroepssprekers
 • Hodson & Paden
 • Metaphon
 • VAT-principes

Kwaliteit

We hechten veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid. In Logopediepraktijk Dialoog werken we daarom geheel volgens de beroepscode voor logopedisten van de  Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. De logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. We zijn lid van minimaal één kwaliteitskring voor logopedisten. We zijn allround opgeleid en volgen regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie.

Logopedie Valkenswaard, logopediepraktijk Valkenswaard
Logopedie Valkenswaard, logopediepraktijk Valkenswaard